24/06/2013

Nhà khoa học Valentine Otang Ntui và đồng nghiệp. thuộc ĐH Chiba, Nhật Bản cho biết họ đã phát triển thành công dòng khoai tây biến đổi gen với tính kháng mạnh  với các chủng virus (strains) CMV (cucumber mosaic virus) thông qua kỹ thuật gene silencing.

Họ đã sử dụng hai vec tơ trong nghiên cứu này, cả hai đều có đoạn phân tử của một gen mã hóa enzyme CMV bị khiếm khuyết (defective CMV enzyme). Cấu trúc vec tơ được sử dụng nhằm tạo ra dòng khoai tây GE từ giống khoai tây trồng truyền thống là 'Danshaku', rất dễ nhiễm bệnh CMV. Những dòng biến đổi gen như vậy biểu hiện 100% tính kháng với hai chủng (strains) CMV-O và CMV-Y. Không khác biệt có ý nghĩa về những mức độ kháng của các dòng có nguồn gốc từ hai cec tơ khác nhau như vậy. Phân tích sâu hơn khẳng định rằng tính kháng biểu hiện là do cây biến đổi gen thể hiện sự kiện “RNA silencing”.

Xem thêm tại http://link.springer.com/article/10.1007/s11248-013-9721-8.

Tags: Khoai tây, Kỹ thuật im lặng gen