Giống ngô chuyển gien NK4300 Bt/GT có tổng chi phí sản xuất thấp hơn, năng suất cao hơn, hiệu quả sản xuất ngô của bà con được nâng cao rõ rêt.

Ngày 8.8, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN-PTNT) đã tổ chức chuyến đi tham quan, khảo nghiệm ruộng ngô biến đổi gen NK4300 Bt/GT tại Vĩnh Phúc. NK4300 Bt/GT là loại ngô biến đổi gen mang hai sự kiện Bt 11 kháng sâu đục thân và sự kiện GA21 chống chịu thuốc trừ cỏ glyphosate.

Đối tác

Tài liệu

Thông cáo Báo chí của ISAAA: Cây trồng công nghệ sinh học tiếp tục phát triển và mang lại lợi ích trong năm 2014

Thông cáo Báo chí của ISAAA: Năm 2013 đã có 18 triệu nông dân ở 27 nước lựa chọn cây trồng công nghệ sinh học, diện tích canh tác toàn cầu tăng 5 triệu ha

Mười điểm nổi bật về cây trồng công nghệ sinh học/ cây trồng chuyển gen trong năm 2013

Clive James, 2012. Tình trạng cây trồng chuyển gen /cây trồng CNSH được đưa vào canh tác thương mại trên toàn cầu. Bản tóm tắt của ISAAA, số 43

Clive James, 2008. Tình trạng cây trồng chuyển gen /cây trồng CNSH được đưa vào canh tác thương mại trên toàn cầu . Bản tóm tắt của ISAAA, số 39