Các nhà khoa học Đại học bang Kansas do Eduard Akhunov dẫ đầu vừa công bố bản đồ haplotype của lúa mì, theo đó mô tả chi tiết về sự khác biệt di truyền của một mẫu của các dòng lúa mì trên toàn thế giới. Nghiên cứu bao gồm 62 dòng lúa mì từ khắp nơi trên thế giới kể cả các giống lúa mì hiện đại và những giống chưa được cải thiện trước đó thông qua các kỹ thuật nhân giống chính thống, được gọi là landraces.

Đối tác

Tài liệu

Thông cáo Báo chí của ISAAA: Cây trồng công nghệ sinh học tiếp tục phát triển và mang lại lợi ích trong năm 2014

Thông cáo Báo chí của ISAAA: Năm 2013 đã có 18 triệu nông dân ở 27 nước lựa chọn cây trồng công nghệ sinh học, diện tích canh tác toàn cầu tăng 5 triệu ha

Mười điểm nổi bật về cây trồng công nghệ sinh học/ cây trồng chuyển gen trong năm 2013

Clive James, 2012. Tình trạng cây trồng chuyển gen /cây trồng CNSH được đưa vào canh tác thương mại trên toàn cầu. Bản tóm tắt của ISAAA, số 43

Clive James, 2008. Tình trạng cây trồng chuyển gen /cây trồng CNSH được đưa vào canh tác thương mại trên toàn cầu . Bản tóm tắt của ISAAA, số 39